Lawyer News

Lawyer News

24.05.2022 - Dohoda rodičů o výši výživného nebo výše výživného určená rozhodnutím soudu? Kterou cestou se vydat?

16.05.2022 - Nové povinnosti v zadávání veřejných zakázek z hlediska ochrany oznamovatelů

10.05.2022 - Nová metodická pomůcka pro určování výše výživného

10.05.2022 - Náhradní výživné coby dávka sociální podpory. Kdy o něj mohu požádat?

We will help you get oriented in the labyrinthine world of laws!

Contact us!